Alumni

Alumni van Expertisecentrum Plato

In de achterliggende jaren hebben een aantal jonge talentvolle mensen het traineeship van Talentacademie Plato doorlopen. Met enige trots kunnen wij zeggen dat ze allemaal goed terecht gekomen zijn. Een Plato traineeship is meer dan een springplank naar een baan. Naast goede vriendschappen ontstond ook een professioneel netwerk van mensen die het leuk vinden om elkaar af en toe weer te zien. Ook wij zien graag hoe onze jonge talenten ontwikkelen en hebben daarom de alumniclub opgericht. Een netwerk waar onze opdrachtgevers ook de vruchten van plukken.

Bram de Vent

Bram heeft de HBO opleiding Marketing gevolgd, met de minor zelfstandig ondernemen. Na zijn functie als marketingadviseur bij een gemeente heeft hij voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen.

Henriët Dogger

Na het afronden van haar bachelor Business Logistics is Henriët als trainee aan het werk gegaan als project manager intern service punt. Momenteel werkt ze als coördinator intern service punt.

Janine Regterschot

Nadat Janine haar bachelor Facility Management heeft behaald is als trainee projectmedewerker inrichting nieuw gemeentehuis. Tegenwoordig werkt ze bij Essent als expert berichtenverkeer.

Ellen Huitema

Ellen heeft een bachelor in Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Na deze studie heeft ze de master Recht en Bestuur behaald. Tijdens haar traineeship werkte als directiesecretaris bij een gemeente. Tegenwoordig is ze werkzaam bij dezelfde gemeente als informatiemanager.

Ragna Hooijer

Ragna is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daar heeft ze de bachelor Taal- en cultuurstudies, de master Internationale Betrekkingen en de master bestuur en beleid gevolgd. Tijdens haar traineeship is ze regisseur WMO aan de slag gegaan bij een gemeente. Momenteel werkt ze bij deze gemeente als beleidsadviseur/regisseur WMO.

Maaike Bruin Slot

Maaike volgde de HBO-opleiding Vastgoed en Makelaardij, gevolgd door de master vastgoedkunde. Na haar traineeship als BAG beheerder   is ze tegenwoordig aan de slag als BAG/WKPB beheerder bij de gemeente Groningen.

Marijke van der wal

Na de HBO-opleiding management, economics en law behaalde Marijke haar master Business Administration. Tijdens haar traineeship bij Plato werkte ze als concernadviseur bij een gemeente. Tegenwoordig is ze aan de slag als senior beleidsmedewerker / leidinggevende in de zorg.

Daniëlle Klein Woolthuis

Daniëlle volgde de HBO-opleiding personeel en arbeid en liep verschillende stages bij de overheid. Daarna ging ze tijdens haar traineeship aan de slag bij een gemeente als personeelsadviseur en hier werkt ze tot op heden.

Minke Lenting

Minke volgde verschillende opleidingen in bedrijfsadministratie, loonadministratie en payroll services. Na verschillende functies als salarisadministrateur ging ze tijdens haar traineeship aan de slag als senior salarisadministrateur. Tot op heden werkt ze in deze functie.

Dana de Vries

Na de afronding van haar HBO-opleiding communicatie heeft Dana de bachelor en master Communicatie- en Informatiewetenschappen behaald. Na kort als communicatiemedewerker te hebben gewerkt is ze aan de slag gegaan als trainee communicatie bij een gemeente. Daar werkte ze ook na haar traineeship tot aan eind 2013 als communicatieadviseur. Momenteel werkt Dana bij de provincie Drenthe, wederom als communicatieadviseur.

Willianne van Dijken

In 2010 rondde Willianne haar HBO-opleidng business administration af om vervolgens aan de slag te gaan als medewerker publiekszaken bij een gemeente. Na haar traineeship is ze doorgestroomd naar een functie als medewerker bestuur en organisatie.

Gieljan Scholing

Nadat Gieljan is afgestudeerd in Management, Economie en Recht heeft hij daarna de master Business Administration behaald. Tijdens zijn traineeship bij Plato heeft hij als financieel adviseur gewerkt. In de zomer van 2013 heeft Gieljan zijn traineeship afgerond en is in september 2013 aan de slag gegaan als business consultant bij Plato. Naast deze baan heeft hij zijn eigen consultancy bureau Scholing Consultancy en webshop Hexproof.

Mike Tanke

Mike behaalde zijn bachelor en master public administration aan de Universiteit van Twente en kwam daarna naar de gemeente Epe om aan de slag te gaan als trainee. Mike heeft in de zomer van 2013 zijn traineeship bij Plato afgesloten en werkt als beleidsadviseur bij de gemeente Epe.

Leonie Oosterhuis

Nadat Leonie afgestudeerd was al HBO-verpleegkundige behaalde ze de master sociologie. Leonie volgt leergang 4 en is momenteel werkzaam bij twee onderzoeksorganisaties.

Wieteke Zandbergen

Wieteke haalde haar bachelor personeel en arbeid en studeerde daarna sociologie aan de RUG. In de zomer van 2012 is ze gestart als trainee in het sociaal domein bij een gemeente. Wieteke heeft eind 2013 haar traineeship afgerond en is sinds 2014 werkzaam als adviseur.

Steven Harmsen

Steven haalde zijn bachelor en master Psychologie en heeft daarna onderzoeks- en coachingservaring opgedaan. Hij is werkzaam als trainee HR en strategische personeelsplanning bij een waterbedrijf.

Ellen Roza

Ellen heeft de bachelor liberal arts and sciences en de master public policy and administration behaald. Na deze studies is ze gestart als trainee economische zaken bij de gemeente Hoogeveen. Inmiddels heeft Ellen haar traineeship afgerond en werkt ze bij de gemeente Apeldoorn.

Gjilke Dros

Gjilke heeft gestudeerd aan de RUG; de bachelor Bedrijfskunde en de master HRM. Na haar studie heeft zij een aantal maanden bij het waterschap Reest en Wieden gewerkt als P&O adviseur en als projectleider P&O. Op dit moment werkt Gjilke bij de gemeente Hoogeveen als trainee Junior HRM Adviseur.

Vivienne Greveling

Vivienne heeft de bachelor Management, Economie en Recht en master Sociologie behaald. In het voorjaar van 2013 is ze gestart als trainee beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Westerveld.

Guido Roegholt

Guido rondde met succes zijn bachelor Technische Planologie en master Environmental and Infrastructure Planning af, beide aan de RUG. In het voorjaar van 2013 is hij gestart als trainee bij een waterschap in de sector watersysteem.

Sander Slijm

Na zijn bachelor Technische Planologie heeft Sander de master Environmental and Infrastructure Planning afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel werkt hij als trainee bij het waterschap Reest en Wieden op de afdeling Infrastructuur en Waterketen. Gedurende het traineeship zal hij zich onder andere bezig houden met verschillende projecten op het gebied van slibverwerking en –vergisting en samenwerking binnen de waterketen.

Mees Heller

Mees is na de studies Sport, Gezondheid & Management (HAN) en Politicologie (UvA) aan de slag gegaan bij een gemeente als Trainee Handhaving. Hier houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van het gemeentebrede handhavingsbeleid en de vormgeving van de centrale sturing op integrale handhaving. In zijn vrije tijd bezoekt Mees graag concerten/festivals en houdt hij ervan om te sporten (hardlopen/voetbal).

Methijn Pinxterhuis

Methijn heeft de bachelor Geschiedenis en de Master Geschiedenis Politiek, Beleid & Bestuur afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt sinds begin 2014 bij de gemeente Epe, op de afdeling Informatiebeleid waar hij verschillende projectleiders ondersteunt. In zijn vrije tijd voetbalt Methijn, zowel op het veld als in de zaal.

Erika Belle

Erika Hulst-Belle heeft haar Bachelor Bedrijfskunde behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2014 heeft ze, aan dezelfde universiteit, haar Master HRM afgerond. Sinds mei 2014 is ze als trainee aan de slag gegaan bij de Omgevingsdienst Groningen en Drenthe. Hier vervult ze een functie als programma ondersteuner, voor het implementeren van een gezamenlijke systeem bij de Omgevingsdiensten.

Paula Kuipers

Paula heeft Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Sinds augustus 2014 is Paula aan de slag gegaan bij de gemeente Westerveld als trainee Sociaal Domein.

Oscar Jansen

Na zijn studie HBO Bedrijfseconomie aan het Windesheim te hebben afgerond, werd Oscar benaderd door Plato om een traineeship Finance te volgen bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Oscar is hier werkzaam op de afdeling Openbaar Gebied en ondersteunt hier het financiële werkveld. In zijn vrije tijd ‘knutselt’ hij graag aan zijn auto, repareert hij smartphones en fitnesst/sport hij minstens 3 keer in de week.

Terri van Rossum

Terri van Rossum heeft na afronding van de HBO opleiding Personeel & Arbeid gekozen voor de master Onderwijskunde aan de Universiteit van Twente. In januari 2015  is zij gestart als Trainee P&O binnen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Alma de Vries

Na haar bachelor Sociale Geografie en Planologie aan de RUG heeft Alma de master Urban Environmental Management afgerond aan de Wageningen Universiteit. Momenteel werkt ze als trainee bij het waterschap Reest en Wieden op de afdeling Infrastructuur en Waterketen. Gedurende het traineeship zal ze zich onder andere bezig houden met verschillende projecten op het gebied van slibvergisting en het project ‘de klimaat actieve stad’ dat zich focust op lokale initiatieven en burgerparticipatie.

Luitzen Jager

Nadat Luitzen de bachelor Technische Planologie en de master Environmental and Infrastructure Planning heeft afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, is hij begin 2015 gestart als trainee Stedelijk Water bij Waterschap Reest & Wieden. Hier houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van beleid op het gebied van water, duurzaamheid en klimaatbestendigheid in stedelijk gebied. In zijn vrije tijd houdt Luitzen zich veel bezig met muziek/gitaarspelen, wielrennen en zeilen.

Celine Ouwehand

Celine heeft haar Bachelor Bedrijfskunde MER behaald bij Windesheim in Zwolle. Ze heeft hierna gewerkt als projectondersteuner en administratief relatiebeheerder bij de Politie. Momenteel is ze als trainee werkzaam bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en ondersteunt ze het project Doorontwikkeling Openbaar Gebied op het gebied van beleid.

Joas Jansen

Na het afronden van zijn bachelor Technische Planologie en master Environmental & Infrastructure Planning, heeft Joas een werkervaringsplaats ingevuld bij de Provincie Groningen, in het project Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Nu is hij trainee bij waterschap Reest en Wieden, en richt zich daar op het gebruik en beheer van GIS toepassingen.

Erik Geluk

Erik Geluk heeft de opleidingen Marketing & Communicatie en Bedrijfseconomie behaald. In 2015 is hij gestart bij de bestuursdienst Ommen Hardenberg als financieel trainee op de afdeling financiën inkoop en verzekeringen.

Martijn Breeuwsma

Na het afronden van zijn HBO opleiding Fysiotherapie heeft Martijn 5 jaar als fysiotherapeut gewerkt. In november 2014 is hij als Trainee gestart met zijn werkzaamheden voor De Nieuwlande Groep.

Up-to-date blijven?

Ontvang 1x per maand de laatste vacatures, nieuwtjes en artikelen in je e-mail inbox.

Nu inschrijven

Contact

Meer weten?

Bel 06 - 212 712 99

of mail:
info@expertisecentrumplato.nl