Traineeship: meer dan een springplank naar een baan

Jong talent krijgt met het Traineeship van Expertisecentrum Plato alle ruimte. Ruimte om te groeien en om zich verder te ontwikkelen. Onze trainees hebben veel in hun mars en komen dan ook altijd goed terecht.

Maar een Plato Traineeship is meer dan een springplank naar een baan. Onze alumni vormen een professioneel netwerk van mensen die het leuk vinden om elkaar af en toe weer te zien. We koesteren onze goede contacten met hen en blijven betrokken bij hun ontwikkeling.

Trainees

Bram de Vent

Bram volgde de HBO opleiding Marketing, met de minor Zelfstandig Ondernemen. Na zijn functie als marketingadviseur bij een gemeente koos hij voor het zelfstandig ondernemerschap.

Henriët Dogger

Na het afronden van haar bachelor Business Logistics ging Henriët als trainee aan het werk als projectmanager intern service punt. Daarna kon ze aan de slag als coördinator intern service punt.

Janine Regterschot

Na haar bachelor Facility Management ging Janine als trainee aan de slag als projectmedewerker inrichting nieuw gemeentehuis. Daarna vond ze een baan bij Essent als expert berichtenverkeer.

Ellen Huitema

Ellen heeft een bachelor in Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Na deze studie heeft ze de master Recht en Bestuur behaald. Tijdens haar Traineeship werkte ze als directiesecretaris bij een gemeente. Bij diezelfde gemeente kon Ellen vervolgens aan de slag als informatiemanager.

Ragna Hooijer

Ragna is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daar volgde ze de bachelor Taal- en Cultuurstudies, de master Internationale Betrekkingen en de master Bestuur en Beleid. Tijdens haar Traineeship is ze als regisseur WMO aan de slag gegaan bij een gemeente. Daarna ging ze bij deze gemeente aan het werk als beleidsadviseur/regisseur WMO.

Maaike Bruin Slot

Maaike deed de HBO-opleiding Vastgoed en Makelaardij, gevolgd door de master Vastgoedkunde. Na haar Traineeship als BAG beheerder kon ze aan het werk als BAG/WKPB beheerder bij de gemeente Groningen.

Marijke van der wal

Na de HBO-opleiding Management, Economics en Law behaalde Marijke haar master Business Administration. Tijdens haar Traineeship bij Plato werkte ze als concernadviseur bij een gemeente. Vervolgens vond ze een baan als senior beleidsmedewerker en leidinggevende in de zorg.

Daniëlle Klein Woolthuis

Daniëlle volgde de HBO-opleiding Personeel en Arbeid en liep verschillende stages bij de overheid. Daarna ging ze tijdens haar Traineeship aan de slag bij een gemeente als personeelsadviseur, en daar kon ze blijven werken.

Minke Lenting

Minke volgde verschillende opleidingen in bedrijfsadministratie, loonadministratie en payroll services. Na verschillende functies als salarisadministrateur ging ze al tijdens haar Traineeship aan de slag als senior salarisadministrateur.

Dana de Vries

Na de afronding van haar HBO-opleiding Communicatie haalde Dana de bachelor en master Communicatie- en Informatiewetenschappen. Na kort als communicatiemedewerker te hebben gewerkt is ze aan de slag gegaan als trainee communicatie bij een gemeente. Daar werkte ze ook na haar Traineeship tot aan eind 2013 als communicatieadviseur. Vervolgens ging Dana aan het werk bij de provincie Drenthe, wederom als communicatieadviseur.

Willianne van Dijken

In 2010 rondde Willianne haar HBO-opleiding Business Administration af om vervolgens aan de slag te gaan als medewerker publiekszaken bij een gemeente. Na haar Traineeship is ze doorgestroomd naar een functie als medewerker bestuur en organisatie.

Gieljan Scholing

Nadat Gieljan was afgestudeerd in Management, Economie en Recht haalde hij de master Business Administration. Tijdens zijn Traineeship bij Plato werkte hij als financieel adviseur. In de zomer van 2013 heeft Gieljan zijn Traineeship afgerond en in september 2013 ging hij aan de slag als business consultant bij Plato. Naast deze baan heeft hij zijn eigen consultancy bureau Scholing Consultancy en webshop Hexproof.

Mike Tanke

Mike behaalde zijn bachelor en master Public Administration aan de Universiteit van Twente en ging daarna in de gemeente Epe aan de slag als trainee. Mike sloot in de zomer van 2013 zijn Traineeship bij Plato af en kon toen aan het werk als beleidsadviseur bij de gemeente Epe.

Leonie Oosterhuis

Nadat Leonie afgestudeerd was als HBO-Verpleegkundige behaalde ze de master Sociologie. Na haar Traineeship ging ze aan het werk voor twee onderzoeksorganisaties.

Wieteke Zandbergen

Wieteke haalde haar bachelor Personeel en Arbeid en studeerde daarna Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de zomer van 2012 is ze gestart als trainee in het sociaal domein bij een gemeente. Wieteke heeft eind 2013 haar Traineeship afgerond en ging in 2014 aan het werk als adviseur Sociaal Domein.

Steven Harmsen

Steven haalde zijn bachelor en master Psychologie en heeft daarna ervaring opgedaan met onderzoek en coaching. Als trainee HR en strategische personeelsplanning kon hij aan de slag bij een waterbedrijf.

Ellen Roza

Ellen heeft de bachelor Liberal Arts and Sciences en de master Public Policy and Administration behaald. Na deze studies is ze gestart als trainee economische zaken bij de gemeente Hoogeveen. Na het afronden van haar Traineeship ging ze aan het werk bij de gemeente Apeldoorn.

Gjilke Dros

Gjilke bezit de bachelor Bedrijfskunde en de master HRM. Na haar studie werkte zij een aantal maanden bij het waterschap Reest en Wieden als P&O adviseur en als projectleider P&O. Vervolgens kon Gjilke bij de gemeente Hoogeveen aan de slag als trainee Junior HRM-adviseur.

Vivienne Greveling

Vivienne heeft de bachelor Management, Economie en Recht en master Sociologie behaald. In het voorjaar van 2013 is ze gestart als trainee beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Westerveld.

Guido Roegholt

Guido rondde met succes zijn bachelor Technische Planologie en master Environmental and Infrastructure Planning af, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het voorjaar van 2013 is hij gestart als trainee bij een waterschap in de sector watersysteem.

Sander Slijm

Na zijn bachelor Technische Planologie heeft Sander de master Environmental and Infrastructure Planning afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als trainee kon hij aan de slag bij het Waterschap Reest en Wieden op de afdeling Infrastructuur en Waterketen. Hier houdt hij zich onder andere bezig met verschillende projecten op het gebied van slibverwerking en –vergisting en samenwerking binnen de waterketen.

Mees Heller

Mees is na de studies Sport, Gezondheid & Management aan de Hogeschool van Arnhem en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam aan de slag gegaan bij een gemeente als trainee Handhaving. Hier houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van het gemeentebrede handhavingsbeleid en de vormgeving van de centrale sturing op integrale handhaving.

Methijn Pinxterhuis

Methijn heeft de bachelor Geschiedenis en de master Geschiedenis Politiek, Beleid & Bestuur afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Begin 2014 ging hij aan het werk bij de gemeente Epe op de afdeling Informatiebeleid om verschillende projectleiders te ondersteunen.

Erika Belle

Erika Hulst-Belle heeft haar bachelor Bedrijfskunde behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2014 heeft ze hier ook haar master HRM afgerond. In mei 2014 ging ze als trainee aan de slag bij de Omgevingsdienst Groningen en Drenthe. Hier vervult ze een functie als programmaondersteuner, voor het implementeren van een gezamenlijke systeem bij de Omgevingsdiensten.

Paula Kuipers

Paula studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Sinds augustus 2014 is Paula aan de slag bij de gemeente Westerveld als trainee Sociaal Domein.

Oscar Jansen

Na zijn studie HBO Bedrijfseconomie aan het Windesheim werd Oscar benaderd door Plato om een Traineeship Finance te volgen bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Oscar werkt hier op de afdeling Openbaar Gebied en ondersteunt het financiële werkveld.

Terri van Rossum

Terri van Rossum heeft na de HBO opleiding Personeel & Arbeid gekozen voor de Master Onderwijskunde aan de Universiteit van Twente. In januari 2015 is zij gestart als trainee P&O binnen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Alma de Vries

Na haar bachelor Sociale Geografie en Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Alma de master Urban Environmental Management afgerond aan de Wageningen Universiteit. Momenteel werkt ze als trainee bij het waterschap Reest en Wieden op de afdeling Infrastructuur en Waterketen. Gedurende het Traineeship houdt ze zich onder andere bezig met verschillende projecten op het gebied van slibvergisting en het project ‘de klimaat actieve stad’ dat zich focust op lokale initiatieven en burgerparticipatie.

Luitzen Jager

Luitzen heeft de bachelor Technische Planologie en de master Environmental and Infrastructure Planning afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna is hij begin 2015 gestart als trainee Stedelijk Water bij Waterschap Reest & Wieden. Hier houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van beleid op het gebied van water, duurzaamheid en klimaatbestendigheid in stedelijk gebied.

Celine Ouwehand

Celine haalde haar Bachelor Bedrijfskunde MER bij Windesheim in Zwolle. Aansluitend werkte ze als projectondersteuner en administratief relatiebeheerder bij de Politie. Momenteel werkt ze als trainee bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en ondersteunt ze het project Doorontwikkeling Openbaar Gebied op het gebied van beleid.

Joas Jansen

Na het afronden van zijn bachelor Technische Planologie en master Environmental & Infrastructure Planning, heeft Joas een werkervaringsplaats ingevuld bij de Provincie Groningen, in het project Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Nu is hij trainee bij waterschap Reest en Wieden, en richt zich daar op het gebruik en beheer van GIS toepassingen.

Stefhan Koehorst

Stefhan is na zijn studie bedrijfskunde MER aan de slag gegaan bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg als trainee Finance op de afdeling Financiën Inkoop en Verzekeringen. Stefhan levert ondersteuning bij het opstellen van de verschillende Planning en Control documenten en helpt mee om de Planning en Control te vereenvoudigen. Buiten zijn werk om is Stefhan lid van een badmintonvereniging, waar hij als voorzitter van de toernooicommissie vertegenwoordigd is in het bestuur.

Erik Geluk

Erik Geluk heeft de opleidingen Marketing & Communicatie en Bedrijfseconomie afgerond. In 2015 ging hij aan het werk bij de bestuursdienst Ommen Hardenberg als financieel trainee op de afdeling financiën inkoop en verzekeringen.

Martijn Breeuwsma

Na het afronden van zijn HBO opleiding Fysiotherapie heeft Martijn 5 jaar als fysiotherapeut gewerkt. Omdat hij zijn carrière een andere wending wilde geven is hij in 2014 als trainee gestart met zijn werkzaamheden voor de Nieuwlande Groep. Daarna is Martijn consultant bij de Nieuwlande groep geworden.

Lisette Stevens

Lisette Stevens heeft de studie Bedrijfskunde-Change Management afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als Trainee Sociaal Domein bij gemeente Westerveld. Lisette heeft een breed takenpakket. Naast de Sociaal Domein gerelateerde werkzaamheden, houdt zij zich ook bezig met een organisatie brede verandering.

Susanne van Nuil

Susanne is 27 jaar en is sinds maart 2016, werkzaam voor Gemeente Westerveld als trainee binnen het sociaal domein. Susanne heeft een breed takenpakket en voert ter ondersteuning  van de teamleider en projectleiders, diverse activiteiten uit.

In 2010 heeft Susanne de hbo-opleiding Management, economie en recht afgerond. Daarna is ze gaan werken bij Gemeente Emmen als administratief juridisch medewerker. In 2014 heeft ze haar master Sociologie behaald. En in 2015 tevens haar onderwijsbevoegdheid. Met deze onderwijsbevoegdheid mag Susanne in het voortgezet onderwijs de vakken Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen geven.

In haar vrije tijd vindt Susanne het leuk om te lezen, te sporten en series te kijken. Ook spreekt ze regelmatig af met vrienden en bezoekt ze regelmatig muziekconcerten.

Sjanna Westerhof

Sjanna heeft de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en de Engelstalige master Social Policy & Social Interventions afgerond aan de Universiteit Utrecht. Na het behalen van haar master is Sjanna aan de slag gegaan als onderzoeksassistent aan de Universiteit Utrecht en als projectmedewerker Bijzonder Beheer bij de SNS bank. In januari 2017 is Sjanna begonnen als trainee sociaal domein bij de gemeente Westerveld.

Roya Kolkman

Roya Kolkman is 26 jaar en heeft de bachelor Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek afgerond. Vervolgens heeft ze de master Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Roya werkt nu als beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Ooststellingwerf.

Up-to-date blijven?

Ontvang 1x per maand de laatste vacatures, nieuwtjes en artikelen in je e-mail inbox.

Contact

Meer weten?

Bel 06 - 212 712 99

of mail:
info@expertisecentrumplato.nl