Jong Talent Programma

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Ook voor jong talent. Het wordt steeds moeilijker om jonge mensen te werven. En daardoor gaan de salariseisen ook verder omhoog, een kwestie van vraag en aanbod. Logisch. Maar wel een ontwikkeling waar overheden en maatschappelijke organisaties lastig op in kunnen spelen.

Voor het net vissen en niet erachter

Om met deze ontwikkelingen om te gaan moeten overheden en maatschappelijke organisaties inventief zijn. Het bedrijfsleven kan nou eenmaal sneller schakelen en inspelen op de primaire arbeidsvoorwaarden. Overheden en maatschappelijke organisaties kunnen zich o.a. onderscheiden door de focus te leggen op de uitdaging en inhoud van het werk en op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar het is nog beter om voor het net te gaan vissen en niet erachter. Dus vóórdat jong talent gaat afstuderen.

Focus op studenten in afstudeerfase

Doorgaans komen organisaties pas in actie als jong talent op zoek gaat naar werk. Het is echter veel effectiever om je op jong talent te richten zodra ze voor hun studie werkzaam zijn bij een organisatie (stage of afstudeerdopdracht). Expertisecentrum Plato wil, in nauwe samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties, al tijdens deze periode starten met het scouten, boeien en binden van jong talent. De focus ligt dus op het talent, het opdoen van ervaring komt gaandeweg wel. We hebben dit geconcretiseerd in ons programma Jong Talent on Stage.

Programma Jong Talent on Stage

Per september 2018 starten wij met het halfjaarlijkse programma Jong Talent on Stage. Voor jouw organisatie een aantrekkelijk programma om op aan te haken omdat je stagiair(e)s iets extra’s kan bieden als potentiële werkgever en voor ons is het aantrekkelijk om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen in een later stadium.

Het programma is opgedeeld in een drietal intervisievragen; Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?. Middels interactieve bijeenkomsten die zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden krijgen de deelnemers hier inzicht in. Daarnaast vindt er een intellectuele verdieping plaats aan de hand van een masterclass. De details van het programma staan op de volgende pagina.


Resultaat deelnemer

 • Netwerkopbouw
 • Inzicht in zichzelf
 • Zinvolleextra begeleiding
 • Mogelijkheid op eerste baan

Resultaat organisatie

 • Bekendheid als aantrekkelijk stageadres
 • Aantrekkelijke faciliteit om kosteloos aan te bieden
 • Selectie en instroom jong talent na afstuderen

Deelname is kosteloos

Het programma bieden wij geheel kosteloos aan. Voorwaarde is wel dat je als organisatie maatschappelijke georiënteerd bent en je minimaal één stagiair(e) of afstudeerstudent aanmeldt. Daarnaast help je actief mee in het promoten van het programma; intern door bijvoorbeeld meer stagiaires/afstudeerders te enthousiasmeren en extern door andere organisaties op de hoogte te brengen en het programma te promoten op social media.

Doe je mee aan de werving van jong talent?

Er hebben zich al diverse organisaties aangemeld voor de eerste groep die start in september 2018. Ben je ook geïnteresseerd? Neem contact op met Max van de Velde voor meer informatie en aanmelding: 06-11569613, max@expertisecentrumplato.nl.

 


Details programma Jong Talent on Stage

 • Maximale groepsgrootte bestaat uit 10 deelnemers
 • De duur van het programma is een half jaar
 • Elk half jaar start er een nieuwe groep (september en februari)
Inhoud programma
 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Masterclass
 • Wat kan ik?
Wie ben ik?

Elke deelnemer maakt een DISCOVER potentieelanalyse en krijgt een persoonlijke terugkoppeling (normale kosten €550,-). De deelnemer komt erachter hoe hij/zij zich gedraagt, wat hem/haar drijft en waar zijn/haar talenten liggen. Zodoende leert niet alleen de deelnemer zichzelf beter kennen, ook de organisatie weet waar het ontwikkelpotentieel van de deelnemer ligt. Klik hier voor meer informatie over DISCOVER.

Wat wil ik?

Zodra de talenten in kaart zijn gebracht komt de focus te liggen op de richting die de deelnemers op willen na hun afstuderen. Ze worden uitgedaagd om na te denken over de functies die aansluiten bij hun talenten. Werkvormen zoals socratische gespreksvoering, brainstormen, het stimuleren van creativiteit en samenwerking worden hierbij toegepast.

Masterclass

De intellectuele verdieping vindt plaats middels een masterclass. Expertisecentrum Plato heeft affiniteit met onderwerpen zoals zelforganisatie, veranderkunde, persoonlijk leiderschap, ontwikkeling van mens en organisatie, politieke sensitiviteit, coaching en profilering op de arbeidsmarkt. In samenspraak met de groep wordt een onderwerp gekozen die tijdens een 2-uur durende masterclass wordt behandeld.

Wat kan ik?

De deelnemers weten inmiddels wat hun talenten en ontwikkelpunten zijn en ze hebben duidelijk voor ogen wat zij willen. Door de inzet van boeiende werkvormen wordt gezamenlijk bekeken hoe dit effectief toe te passen is. Effectief toepassen gaat in een aantal stadia; van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. En vervolgens via bewust bekwaam naar onbewust bekwaam. Elke deelnemer brengt een casus in die een situatie schetst waar hij/zij op de stage- of afstudeerplek tegenaan loopt. In kleine groepjes zoomen ze in op de successen en valkuilen. Op deze manier worden de deelnemers zich bewust van het effect van hun gedrag op hun omgeving en leren ze dit om te buigen naar een effectieve interactie. Het resultaat hiervan is versterking van het persoonlijk leiderschap met de focus op de talenten.

 


 

Downloadversie

We hebben bovenstaande informatie ook in een pdf-bestand gezet.
Downloadversie Programma Jong Talent on Stage

Max van de Velde

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Max van de Velde.

max@expertisecentrumplato.nl of 06 11569613

Up-to-date blijven?

Ontvang 1x per maand de laatste vacatures, nieuwtjes en artikelen in je e-mail inbox.

Contact

Meer weten?

Bel 06 - 212 712 99

of mail:
info@expertisecentrumplato.nl