Attitude bij veranderen essentieel voor succes

Eén van de meest gestelde vragen aan mij en waarschijnlijk vele consultants, is waarom veranderingen niet worden gerealiseerd. Mijn ervaring is dat de attitude van de betrokkenen essentieel is: Overkomen de veranderingen jou of ontstaan veranderingen dankzij jou? Ben je slachtoffer of ben je persoonlijk aanspreekbaar voor het realiseren van de verandering?

Accountability Ladder

Dit artikel is mede gebaseerd op de ‘Accountabilty Ladder’. In dit eenvoudige model wordt de houding/attitude van individu of team weergegeven als ladder, met de kernvraag: Waar sta jij op de ladder?

De vier onderste sporten van de ladder gaan over slachtoffer gedrag, oorzaken worden vooral buiten jezelf gezocht. Het overkomt jou allemaal. De vier bovenste sporten behoren tot het persoonlijk aanspreekbaar zijn op het realiseren van de verandering. De verandering ontstaat mede dankzij jou.

Als we nader ingaan op het onderste deel van de ladder dan bouwt deze op van: ontkenning, ik wist het niet, naar anderen de schuld geven, naar excuses verzinnen, naar afwachten en hopen.

Vervolgens gaat de ladder over in het gedrag dat bijdraagt aan de verandering en bouwt op: van erkennen van de realiteit, naar eigenaar voelen, naar het actief zoeken van oplossingen en bovenaan de ladder het daadwerkelijk anders doen….. Veranderen!

Deze ladder kun je niet op een persoon of een team in het algemeen toepassen maar altijd in relatie worden gezien tot een specifieke situatie en/of verandering. 2 voorbeelden:

  • Je wilt je gezondheid verbeteren….. Waar sta jij dan op deze ladder? Slachtoffer of Persoonlijk aanspreekbaar?
  • Jullie willen een betere samenwerking met een ander team… Waar staan jullie dan op deze ladder? Leggen jullie het buiten jezelf (slachtoffer) of zijn jullie zelf aanspreekbaar voor voor het realiseren van de verandering?

Pas dit model vooral toe tijdens concrete praktijksituaties. Toon het model en stel de vraag: Waar sta jij of waar staan jullie nu op deze ladder? En ga daarna aan de slag met de vraag: wat is er nodig om hoger op de ladder te komen?

Inzichten uit de praktijk

  • Het moet niet bij woorden blijven, want zoals Max Wildschut het ooit verwoord heeft: intenties blijken niet uit woorden maar uit zichtbaar gedrag!
  • Blijf je volharden in slachtoffer gedrag dan zal de beoogde verandering nooit gerealiseerd worden of duurzaam standhouden.
  • Effectieve, positieve teams die bereidheid hebben tot veranderen vertonen veelal persoonlijk aanspreekbaar gedrag (het bovenste deel van de ladder).

Heb je nog vragen, opmerkingen of een leuke ervaring rondom dit thema. Neem gerust contact met me op!