ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

De overheid stelt een subsidie beschikbaar omtrent duurzame inzetbaarheid. Een thema waar wij organisaties bij kunnen helpen. Wil jij met je organisatie hier ook aandacht aan geven, lees dan vooral even verder want een vergoeding van de kosten komt natuurlijk altijd goed uit!

Duurzame inzetbaarheid

De overheid wil met de zogenaamde ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid binnen organisaties stimuleren om werknemers gemotiveerd, productief en gezond te houden zodat ze tot aan hun pensioen binnen of buiten de organisatie kunnen blijven werken. Te denken valt aan onderstaande thema’s die in relatie staan met onze expertise:

 • Bevorderen van gezond en veilig werken door bijvoorbeeld ongewenst gedrag in de werksfeer tegen te gaan
 • Bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
 • Stimuleren van de interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap

Criteria

De subsidie moet gebruikt worden voor een externe adviseur en dient ingezet te worden voor de kosten voor het verkrijgen van het advies met implementatieplan en/of de begeleiding van de implementatie van een plan. Verder zijn de volgende criteria van toepassing:

 • 50% van de investering wordt door de subsidie vergoed, met een minimum van €6.000,- en een maximum van €12.500,-
 • Indienen van een advies met implementatieparagraaf
 • Subsidiabele kosten moeten binnen 12 maanden na verlening subsidie worden gemaakt
 • In het advies of eindverslag moet worden opgenomen hoe werknemers zijn betrokken
 • De deskundigheid van de adviseur moet aangetoond worden door het aanleveren van twee referenties van verschillende opdrachtgevers

De aanvraag van de subsidie kan in drie tijdvakken gedaan worden:

 • 25 t/m 29 juni 2018
 • 12 t/m 16 november 2018
 • 8 t/m 12 april 2019

Adviestraject en begeleiding vanuit Expertisecentrum Plato

Wij hebben ons ontwikkeld tot een toonaangevend bureau op het vlak van gedrag in organisaties, mobiliteit en (talent)ontwikkeling van mensen en organisaties. Dus wij kunnen ongetwijfeld wat voor jouw organisatie betekenen op deze thema’s in samenhang met de ESF subsidie.